Strona korzysta z plików cookies. Klikając przycisk "Akceptuję, nie pokazuj więcej", wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych, w tym profilowanie w celu personalizacji treści marketingowych. Szczegóły na naszej stronie Polityka Prywatności. Administratorem danych będzie Innowacyjna Szkoła Muzyki Rozrywkowej z siedzibą w: Bielany-Jarosławy, nr 65, 08-311 Bielany.

Akceptuję, nie pokazuj więcej.

Ogólnopolski Festiwal Głos Małego Serca

INFORMUJEMY, ŻE FESTIWAL ROZPOCZNIE SIĘ O GODZINIE 12.00.

Rozdanie nagród przewidywane jest na godzinę 16.00.

 

 

 

Innowacyjna Szkoła Muzyki Rozrywkowej w Bielanach k.Siedlec

I FESTIWAL KOLĘD I PASTORAŁEK „Głos Małego Serca”

1. Festiwal adresowany jest do wszystkich dzieci kochających muzykę.

2. Celem Festiwalu jest wywołanie uśmiechu na twarzy dziecka oraz umuzykalnienie dzieci.

3. Artyści prezentują kolędy, pastorałki i piosenki świąteczno-noworoczne w dowolnym języku.

4. Przesłuchania odbędą się dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów bez podziału na kategorie, można występować solo, w duecie, w zespole.

5. Jeden wykonawca może wystąpić w konkursie najwyżej dwa razy.

6. Wykonawcy zgłaszają dwa utwory: kolęda, pastorałka, piosenka świąteczno-noworoczna w języku polskim lub w języku obcym.

7. Muzycznym prezentacjom przysłuchiwać się będzie profesjonalne jury powołane przez Organizatora Festiwalu.

8. Wszyscy uczestnicy festiwalu otrzymują nagrody.

9. Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do filmowania, fotografowania i nagrywania prezentacji, a powstały materiał będzie jego wyłączną własnością. 

Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo do zwielokrotnienia dowolną techniką oraz nieograniczone w czasie i przestrzeni wprowadzenie do obrotu, w tym w szczególności do emisji radiowych i telewizyjnych drogą naziemną i satelitarną oraz w telewizjach kablowych, upowszechnienia w internecie oraz druku. Zgłoszenie do udziału w Festiwalu jest wyrażeniem zgody na powyższe warunki.

Ponadto Organizator zastrzega sobie prawo do upublicznienia we wszelkich mediach wewnętrzny i zewnętrznych wyników Festiwalu z podaniem imion i nazwisk uczestników i ich opiekunów na powyższe warunki.

Udział w wydarzeniu jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku w celach reklamowych Szkoły Muzyki Rozrywkowej w Bielanach. Administratorem danych jest Dominik Grzyb.

11. Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo do interpretacji regulaminu.

12. Organizator zastrzega sobie możliwość zaprzestania przyjmowania zgłoszeń po osiągnięciu limitu miejsc, wyznaczonego przez Organizatora.

13. Wszelkich informacji nie ujętych w regulaminie udziela:

Dominik Grzyb –

tel.: 505 – 677 – 428 e-mail: festiwalbielany@wp.pl

Informacje o Festiwalu dostępne na stronach internetowych:

www.rozrywkowaszkola.pl

faceboook: innowacyjna szkoła muzyki rozrywkowej w Bielanach k.Siedlec

Zgłoszenia do Festiwalu będą przyjmowane do 20 stycznia 2019 r. na podstawie przesłanego maila zawierającego kartę zgłoszenia lub informacje zawarte w karcie.

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA

1. Dane instruktora (opiekuna)

Imię i nazwisko…………………………………………………………………………………………………………….

Tel. ……………………………………………………………………………………………………………………………

2. Wykonawcy

Imiona i nazwiska ………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………

3. Repertuar

a) Tytuł utworu 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

b) Tytuł utworu 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

 4. Wymagania techniczne

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Pliki do Pobrania:

KARTA ZGŁOSZENIA GLOS MALEGO SERCA

REGULAMIN GLOS MALEGO SERCA